کاربران برتر وب سایت در شهرهای مختلف

كاربر برتر در وب سایت رسمی سیروان خسروی براساس فعاليتهایی که در سایت انجام می دهد به صورت هوشمند توسط سیستم سایت مشخص و توسط مدیران سایت انتخاب می شود

پاره ای از فعالیت های تاثیر گذار در انتخاب کاربران برتر به شرح زیر می باشد:

_خريد بليت کنسرت
_كسب امتياز با خرید تک آهنگ یا خرید از فروشگاه و موارد دیگری که به مرور زمان اضافه می شود
_شركت در نظر سنجی های سایت
و موارد دیگری که به مرور اعلام می شود...

لازم به ذکر است به جهت تقدیر از فعالیت های مستمر کاربران برتر در حال حاضر امتیازاتی از قبیل حضور رایگان در رویدادها و مراسم های مختلف ( از جمله کنسرت ) در نظر گرفته شده است كه به اطلاع كاربران خواهد رسید.